Aktualności

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2021/2022Data dodania: 22 lipca 2021

  1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od 1 sierpnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. (od 1 lipca 2021 w przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną).

  2. Termin składania wniosków:
    W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać w wniosek począwszy od miesiąca sierpnia 2021 r.
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 31.10.2021 r. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 30.11.2021 r.
    Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 31.12.2021 r.

  3. Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.
  4. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B w godzinach urzędowania, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu: 43 823 53 25.

Dowiedz się więcej