Bezpieczny rejon

Projekt socjalny pn. „Bezpieczny rejon”

Cel główny: wypracowanie wieloaspektowych form współpracy pomiędzy służbami (Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o. o. – Działem Pomocy Doraźnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej) mającej na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, a tym samym zwiększenia poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia. Jednocześnie budowanie zaufania mieszkańców Miasta do wszystkich podmiotów działających na ich rzecz.

Partnerzy projektu:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”
  3. Straż Miejska w Zduńskiej Woli
  4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  5. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o. o. – Dział Pomocy Doraźnej
  6. Mieszkańcy rejonów opiekuńczych.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli