Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomoc społecznej.

Domy pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  1. osób w podeszłym wieku,
  2. osób przewlekle somatycznie chorych,
  3. osób przewlekle psychicznie chorych,
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie
  7. osób uzależnionych od alkoholu

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
  2. Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Informacji dotyczących umieszczenia w DPS udzielaj pracownicy socjalni:

Pokój nr 4 – tel. 43 823 53 87

KAMILLA GAJEWCZYK Specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 969
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

KAROLINA CICHOSZ
Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 961
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000
1430– 1530 1430 – 1530

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli