Aktualności

Stypendia i zasiłki szkolneData dodania: 22 lipca 2021

Wnioski będą wydawane od 01.08.2021 r.

  • w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września 2021 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,
  • w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2021 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

Więcej informacji na stronie: Stypendia i zasiłki szkolne

Dowiedz się więcej