Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą NR LVI61918 Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 27 stycznia 2011 r., w której przyjęto warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

UCHWAŁA NR LVI61918

Zarządzenie Nr 16/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 16/18 – Regulamin

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:

 1. Mirosława Jakubowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 2. Beata Synowiec – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 3. Michał Dutkiewicz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 4. Paweł Kluska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli;
 5. Joanna Stawska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
 6. Katarzyna Balzam – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
 7. I. Ślusarek-Juszczak – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli;
 8. Małgorzata Kabalska-Stasiak – przedstawiciel Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 9. Kamil Królikowski – przedstawiciel Fundacji „Przystań z nami”;
 10. Agnieszka Karpacz – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli;
 11. Justyna Wojtkiewicz – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
 12. Izabela Szymczak – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli;
 13. Jolanta Kulak – kurator sądowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.”

Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli