Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem domowej. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwała Nr LXXII102823 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie trybu i powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli oraz Zarządzenie NR 31123 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:

 1. Krzysztof Bejmert – przewodniczący Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 2. Beata Synowiec – zastępca przewodniczącego Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 3. Michał Dutkiewicz – sekretarz Zespołu, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli;
 4. Małgorzata Kabalska-Stasiak – przedstawiciel Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.;
 5. Paweł Kluska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli;
 6. Izabela Szymczak – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli;
 7. Magdalena Sobczyk – Wierzbicka – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
 8. Kamil Królikowski – przedstawiciel Fundacji „Przystań z nami” w Zduńskiej Woli;
 9. Katarzyna Balzam – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli;
 10. Marzena Jaruga – przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zduńskiej Woli;
 11. Marzena Skowrońska – kurator sądowy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.

 

Przewodniczący Zespołu powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli