Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Nr V/38/11 Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 27 stycznia 2011 r., w której przyjęto warunki funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zduńskiej Woli.

http://www.mopscos.pl/pdf/Uchwala_Nr_V_38_11.pdf

Zarządzenie Nr 16/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 16/18 – Regulamin

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wchodzą:

 1. Mirosława Jakubowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
 2. Beata Synowiec – przedstawiciel MOPS COS w Zduńskiej Woli
 3. Bernard Sitarek – Komenda Powiatowa Policji
 4. Agnieszka Karpacz – Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli
 5. Katarzyna Piotrowska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
 6. Małgorzata Kabalska–Stasiak – Zduńskowolski Szpital Powiatowy
 7. Anna Jaros – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli
 8. Daniela Danielewska-Matusiak – Przedstawiciel Oświaty
 9. Aneta Antosiak – Urząd Miasta Zduńska Wola
 10. Aleksandra Piczman – Straż Miejska w Zduńskiej Woli
 11. Justyna Wojtkiewicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 12. Grzegorz Sapiejka – Przedstawiciel Klubów Abstynenckich
 13. Iwona Ślusarczyk – Samodzielny Publiczny Zakład POZ
 14. Michał Dutkiewicz – przedstawiciel MOPS COS w Zduńskiej Woli

Przewodniczący Zespołu powołuje Grupy Robocze w skład, których wchodzą m.in.: pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia i inni specjaliści.

Dowiedz się więcej