Lepsze Jutro

PROJEKT PN.: „LEPSZE JUTRO” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027

23.05.2024 r.

Miejsce wsparcia: ul. Getta Żydowskiego21b, sala nr 3
Specjalista rynku pracy – Pani Agnieszka Tomczyk

L.p. Data Godzina
1. 3.06.2024 r.   8.00-10.00
2. 3.06.2024 r. 10.00-12.00
3. 3.06.2024 r. 12.00-14.00
4. 3.06.2024 r. 14.00-16.00
5. 3.06.2024 r. 16.00.18.00
6. 3.06.2024 r. 18.00-20.00
7. 7.06.2024 r.   8.00-10.00
8. 7.06.2024 r. 10.00-12.00
9. 7.06.2024 r. 12.00-14.00
10. 7.06.2024 r. 14.00-16.00
11. 7.06.2024 r. 16.00.18.00
12. 7.06.2024 r. 18.00-20.00
13. 10.06.2024 r. 16.00.18.00
14. 10.06.2024 r. 18.00-20.00
15. 11.06.2024 r. 16.00.18.00
16. 11.06.2024 r. 18.00-20.00
17. 13.06.2024 r. 16.00.18.00
18. 13.06.2024 r. 18.00-20.00
19. 21.06.2024 r. 16.00.18.00
20. 21.06.2024 r. 18.00-20.00

09.05.2024 r.

Projekt „Lepsze jutro”

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

Dla kogo projekt?
– osoby bierne zawodowo
– osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Preferencje dla:
– osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
– osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym
– osób z niepełnosprawnością sprzężoną
– osób korzystających z programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową.

Łącznie 50 osób – mieszkańców miasta Zduńska Wola.

Co oferuje projekt?

 • Identyfikacja potrzeb uczestników (psycholog i specjalista rynku pracy – średnio 4h na uczestnika)
 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog – średnio 4h na uczestnika)
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (budżet domowy, dietetyk – grupowe zajęcia po 20 h)

Zajęcia w kilkuosobowych zwykle grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem specjalisty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

Zaplanowano zajęcia z zakresu: budżet domowy – jak skutecznie planować i gospodarować domowym budżetem – 50 osób, dietetyk – jak tanio i zdrowo komponować posiłki dla rodziny (teoria i praktyka) 50 osób.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie KONKURSU dla uczestników projektu pn. „Czysty dom”, dla 20 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Celem konkursu jest zmotywowanie uczestników do utrzymywania czystości mieszkań (jest to bardzo częsty problem). Komisja konkursowa składająca się z 3 osób – pracownik socjalny, asystent, asystent rodziny w chwili zakwalifikowania rodzin do konkursu sporządzą dokumentację w formie zdjęć, następnie wyposażą rodziny w zestawy do sprzątania.

Wsparciem i motywatorem do prawidłowego wywiązywania się z zasad konkursu będzie asystent rodziny. Komisja konkursowa podczas 3 miesięcy trwania konkursu  dokona pierwszej wizytacji po 1 tygodniu od rozpoczęcia konkursu, następnie przeprowadzi co najmniej 1 wizytę w miesiącu. Wyróżnione zostaną 3 rodziny, które będą miały najczystsze mieszkanie i najdłużej utrzymane w czystości. Na każdym etapie konkursu będzie prowadzona dokumentacja w formie zdjęć oraz protokołów z wizytacji. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano podczas Ekologicznego Dnia Sąsiada. Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu a 3 najlepsze rodziny otrzymają nagrody główne.

 • Szkolenia komputerowe – dla 25 osób (2 grupy) – 40 h
 • Diagnostyka i profilaktyka zdrowotna

Cykl badań o charakterze diagnostycznym i profilaktycznym, które poprawią funkcjonowanie uczestników w społeczeństwie oraz pozwolą im łatwiej powrócić na rynek pracy. Pogadanki i indywidualne konsultacje z lekarzem rodzinnym lub pediatrą uświadomią uczestnikom jak ważną rolę w życiu odgrywa profilaktyka i diagnostyka. Badania ogólne wzroku i badania ogólne słuchu pozwolą zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości lub schorzenia celem podjęcia dalszego leczenia lub doboru odpowiednich okularów, soczewek lub aparatów słuchowych co uczyni osoby bardziej atrakcyjne na rynku pracy oraz doda uczestnikom pewności siebie. Pogadanki skierowane do 50 osób. Szczegółowy zakres zostanie dostosowany do potrzeb uczestników. Planujemy, iż średnio 1 uczestnik skorzysta z 2 – 3 form wsparcia (np. uczestnik posiadający małe dzieci skorzysta z pogadanki/konsultacji pediatrycznej z zakresu higieny maluchów lub profilaktyki i szczepień oraz sam skorzysta z konsultacji okulistycznej i lekarza rodzinnego z zakresu problemów zdrowotnych). Pełen zakres wsparcia będzie określony dopiero po przeprowadzeniu pełnego rozeznania pośród uczestnikami. Wsparcie skierowane bezpośredni do uczestników projektu. Konsultacje z lekarzem rodzinnym pozwolą uczestnikom na uzupełnienie wiedzy z zakresu profilaktyki lub ukierunkuje na dbanie o własne zdrowie, w tym podjęcie ewentualnego leczenia.

Wsparcie realizowane przez placówkę opieki zdrowotnej wybraną zgodnie z obowiązującymi  procedurami zamówień publicznych.

 • Poradnictwo zawodowe

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – 32h/ grupę średnio 10 osobową – 5 gr.

Zaplanowano realizację cyklu szkoleń, 4 dni szkoleniowe na grupę po 8h dziennie z zakresu:

 1. warsztaty z autoprezentacji – 4h,
 2. asertywności – 4h,
 3. radzenia sobie ze stresem – 4h,
 4. prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – 10h,
 5. przygotowania dokumentów aplikacyjnych – 4h,
 6. opracowanie indywidualnych raportów wskazujących mocne i słabe strony uczestnika – 3h
 7. ja w społeczności – 3h.

„SYMULACYJNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA– średnio 3h/ 1 uczestnika

 • Prawo jazdy kat. B dla 15 osób
 • Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu oraz zapotrzebowaniem rynku pracy 50 os. Efektem niniejszych szkoleń będzie nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji.

Zaplanowano szkolenia między innymi z zakresu:

– opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
– kosmetyczka,
– magazynier,
– kierowca samochodu ciężarowego,
– sprzedawca.

Szkolenie dla kierowcy samochodu ciężarowego 10 os

– kwalifikacja wstępna
– prawo jazdy kat C
– prawo jazdy kat C+E
– kurs ADR (podstawa + cysterna).

Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe.

 • Staże zawodowe 3 lub 6 miesięcy.
 • Wsparcie dla rodzin uczestników

Podczas trwania projektu poza wsparciem dla uczestników zaplanowano wsparcie towarzyszące dla ich otoczenia. Integracja i aktywizacja społeczna uczestników musi łączyć się z integracją społeczną ich najbliższych tj. dzieci oraz najbliższego otoczenia (partnerów, współmałżonków).

Ekologiczny Dzień Sąsiada/piknik – wspólne sprzątanie okolicy, promowanie ekologicznego trybu życia, zajęcia edukacyjne, punkty medyczne, punkty ekologiczne, pokazy p-poż, policji, grill, spacer z alpakami, konie, itp., zostanie zorganizowany na terenie zielonym z możliwością zorganizowania zajęć „pod dachem”. W ramach tego zadania zostanie przeprowadzony szereg zabaw i gier pozwalających na wspólną zabawę oraz integrację.

Podczas niniejszego spotkania zostaną rozdane nagrody za udział w KONKURSIE CZYSTY DOM.

Wyjazd do ZOO dzieci, rodzice, beneficjenci projektu (wspólny obiad, zajęcia edukacyjne, itp.)

Dodatkowo w celu wzmocnienia więzi rodzinnych (dzieci i ich opiekunowie) będą mogli skorzystać ze wspólnego wyjścia do kina, teatru lub na basen miejski.

 • Praca socjalna.
 • Zasiłki i pomoc w naturze.

 Czas trwania projektu: 1 marca 2024 – 30 czerwca 2025


30.04.2024 r.

Program lokalny – informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „LEPSZE JUTRO”

https://zwmedia.pl/zw_wp/wp-content/uploads/wprost/2024.04.30.mp4


24.04.2024 r.

Informacja radiowa o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „LEPSZE JUTRO”

http://24.04.2024 13:57:55 Zduńska Wola „Lepsze jutro” dla zduńskowolan „Lepsze jutro” to projekt, jaki ma pomóc stanąć na nogi zduńskowolanom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał na to zadanie prawie 1,3 mln zł z unijnej dotacji. (fot. zdjęcie poglądowe (UG Zduńska Wola)) W ramach projektu „Lepsze jutro”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaplanowano bezpłatne wsparcie dla mieszkańców w postaci m.in. poradnictwa specjalistycznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia komputerowego, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, prawa jazdy (kat. B, C, C+E), szkoleń zawodowych, staży zawodowych, zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz wsparcie towarzyszące dla uczestników i ich otoczenia. Z projekt będzie mogło skorzystać 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo. Tematyka szkoleń zawodowych to: Sprzedawca Prawo jazdy kat. C, kat. C+E, Kurs kwalifikacji wstępnej, Szkolenie ADR podstawy plus cysterny Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej Magazynier Kosmetyczka Prawo jazdy kat. B Szkolenia komputerowe Na program zduńskowolski MOPS pozyskał unijne dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 Priorytet FELD.07 Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”, jakim dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Czas trwania projektu: marzec 2024 r. – czerwiec 2025 r. Wartość projektu: 1 339 934,94 zł ws / źródło: UM Zduńska Wola, MOPS COS Zduńska Wola (http://www.nasze.fm)


24.04.2024 r.

Projekt pn. „LEPSZE JUTRO” – spotkanie organizacyjne

W dniu 24.04.2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pt. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” i „Sprzedawca” wraz ze wsparciem w postaci m.in.: poradnictwa specjalistycznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia komputerowego, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, prawa jazdy kat. B, staży zawodowych, zasiłków i pomocy w naturze i pracy socjalnej. Na spotkaniu omówiono warunki uczestnictwa w projekcie oraz wypełniono dokumenty rekrutacyjne.
Wszystkim, którym udało się zakwalifikować do udziału w projekcie życzymy powodzenia!


15.04.2024 r.

Projekt pn. „LEPSZE JUTRO”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w związku z podpisaniem umowy Miasta Zduńska Wola
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu pn.: „LEPSZE JUTRO” wybranego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 Priorytet FELD.07 Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” rozpoczyna realizację wsparcia dla osób biernych zawodowo, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowano bezpłatne wsparcie w postaci m.in.: poradnictwa specjalistycznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia komputerowego, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, prawa jazdy kat. B, szkoleń zawodowych, staży zawodowych, zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu i ich otoczenia.
Czas trwania projektu marzec 2024 r. – czerwiec 2025 r.
Wartość projektu: 1 339 934,94 zł.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli