Schronisko dla bezdomnych

Za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności codziennych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

OSOBY BEZDOMNE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM POMOCY:

 • noclegu
 • wyżywienia
 • objęciem świadczeniem zdrowotnym
 • otrzymaniem odzieży i środków higienicznych
 • pomoc w leczeniu uzależnień
 • porady prawnej
 • pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności
 • pomoc w załatwieniu spraw rentowych i emerytalnych
 • pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych
 • pośrednictwo pracy, reintegrację zawodową
 • prowadzeniu poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego oraz inne działania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż udziela schronienia osobom bezdomnym w Schronisku dla Osób Bezdomnych „METAMORFOZA” w Feliksowie oraz Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Biłgoraju.

KLAUDIA SZYMONIK
pracownik socjalny Tel. służbowy – 724 901 963
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

Rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/rejestr-miejsc-w-ktorych-gminy-wojewodztwa-lodzkiego-udzielaja-tymczasowego-schronienia-w-schroniskach-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi-noclegowniach-oraz-ogrzewalniach-pazdziernik-2023

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli