Schronisko dla bezdomnych

Za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności codziennych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

OSOBY BEZDOMNE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM POMOCY:

 • noclegu
 • wyżywienia
 • objęciem świadczeniem zdrowotnym
 • otrzymaniem odzieży i środków higienicznych
 • pomoc w leczeniu uzależnień
 • porady prawnej
 • pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności
 • pomoc w załatwieniu spraw rentowych i emerytalnych
 • pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych
 • pośrednictwo pracy, reintegrację zawodową
 • prowadzeniu poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego oraz inne działania.

Obwieszczenie Nr 17/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku

KLAUDIA SZYMONIK
pracownik socjalny Tel. służbowy – 724 901 963
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

Załączniki

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli