Zasiłki Stałe

Zasiłek stały przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej, tj. od 776 zł
  • osobie pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 600 zł

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

  • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
  • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
  • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie oraz nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.

KLAUDIA SZYMONIK Pracownik socjalny Tel. służbowy – 724 901 963
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Wykaz rejonu pracy socjalnej:
Jasna, Komisji Edukacji Narodowej, Łódzka, Mickiewicza, Prusa, Sieradzka nr nieparzyste od nr 31, Targowa, Tkacka, Czarnieckiego, Hetmańska, Kmicica,  Podbipięty, Rycerska, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Żółkiewskiego, Ogrodowa, Narwiańska, Bałtycka, Drwęcka, Mostowa, Pilicka, Nerska, Odrzańska, Północna, Poznańska, Warcka, Wileńska, Zakopiańska, Wiślana, Opiesińska, Wodna, Juliusza, Dąbrowskiego, Fabryczna, Szpitalna
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

WŁODZIMIERZ KUŹNIK Specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 971
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Wykaz rejonu pracy socjalnej:
Al. Kościuszki, Azaliowa, Borowa, Braterska, Dębowa, Dobra, Dojazd, Dolna, Dworcowa, Grabowa, Henrykowska, Iglasta, Jagodowa, Jałowcowa, Jedności, Jodłowa, Kilińskiego, Kolbego, Kolejowa, Konwaliowa, Kościelna, Lawendowa, Leszczynowa, Liliowa, Ludowa, Łaska od nr 1 do nr 55, Łaska od nr 2 do końca, Modrzewiowa, Nowy Świat, Obrońców Westerplatte, Obywatelska, Orzechowa, Piwna, Plac Żelazny, Plac Wolności od nr 5 do nr 24, Pokoju, Porębska, Poziomkowa, Prosta, Przyjaźni, Radosna, Sejmowa, Serdeczna, Społeczna, Srebrna, Szadkowska, Szkolna, Śnieżna, Świerkowa, Topolowa, Wilcza, Zachodnia, Zgody, Zielona, Złota nr nieparzyste, Złotnickiego, Żytnia
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530
1430 – 1530 1430 – 1530

 

KAROLINA CICHOSZ
Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 961
Pokój nr 4 – tel. 43 823 53 87
Wykaz rejonu pracy socjalnej:
Dojazd, Getta Żydowskiego, Inżynierska,  Jabłeczna, Królewska, Krucza,  Kryształowa, Pl. Wolności 1-4, Krzywa, Plac Krakowski, Przejazd, Stawowa, Torowa, Wąska, Złotnickiego, Żeromskiego
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

KAMILLA GAJEWCZYK Specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 969
Pokój nr 4 – tel. 43 823 53 87
Wykaz rejonu pracy socjalnej:
Gierymskiego, Wieniawskiego, Malczewskiego, Kossaka, Szymanowskiego, Jaracza, Chełmońskiego, Paderewskiego, Zduńska, Boczna, Widawska, Daleka, Główna, Grzybowa, Polna, Południowa, Wczasowa, Wrzosowa, Sosnowa, Cicha, Zduńska, Łąkowa, Sokola, Łaska od 55 do końca
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli