Mieszkanie bez długu

Projekt socjalny pn. „Mieszkanie bez długu”

Cel projektu: głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużeń czynszowych przez osoby i rodziny objęte wsparciem Ośrodka, mających na celu zapobieganie utracie mieszkania.

Partnerzy projektu:

  1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” zwane dalej TBS
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zwana dalej Lokator
  3. Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli