Mieszkanie bez długu

Projekt socjalny pn. „Mieszkanie bez długu”

Cel projektu: głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużeń czynszowych przez osoby i rodziny objęte wsparciem Ośrodka, mających na celu zapobieganie utracie mieszkania.

Partnerzy projektu:

  1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” zwane dalej TBS
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zwana dalej Lokator
  3. Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola

Kategorie

Dowiedz się więcej