Aktualności Satori

Komunikat dot. działalności Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”

Od 01.12.2021 r. czasowo do odwołania  zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia seniorów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.

czytaj dalej >>>

Pracownicy socjalni wśród bohaterów pandemii

To nie był łatwy rok dla pomocy społecznej. Koronawirus utrudnił kontakt osobisty i ograniczył odwiedziny pracowników w domach podopiecznych. MOPS nie pozostawił jednak potrzebujących bez pomocy!
W trudnym momencie walki z pandemią mieszkańcy mogli liczyć na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To oni rozwozili produkty spożywcze, chemiczne i sanitarne osobom samotnym i unieruchomionym w domach. Niepełnosprawni mieszkańcy mogli też liczyć na MOPS w umówieniu szczepień na COVID-19 oraz organizacji transportu do i z punktów medycznych.
Pomoc społeczna dostrzegła też potrzeby psychologiczne. Gdy zduńskowolanie zostali zamknięci w czterech ścianach swoich mieszkań i domów, MOPS uruchomił dodatkowe dyżury psychologów dziecięcych i społecznych, trenerów leczenia uzależnień czy mediatorów rodzinnych. W Wielkanoc, którą wiele osób świętowało samotnie, eksperci MOPS dyżurowali pod telefonami zaufania 24 godziny na dobę.
– Zdaliście egzamin z empatii i wrażliwości. Pomimo że wirus stwarzał zagrożenie również dla Waszego zdrowia i życia, nie zawahaliście się nieść pomocy najsłabszym i najbardziej potrzebującym zduńskowolanom – mówił do pracowników MOPS w dniu ich święta prezydent Konrad Pokora. – Tamten czas ma wielu bohaterów. Jesteście w grupie, która była na pierwszej linii frontu. W imieniu wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli, bardzo Wam za to dziękuję – dodał.

czytaj dalej >>>

Poświęcenie Nowego Budynku Caritas W Parafii Św. Pawła Apostoła W Zduńskiej Woli

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”

(św. Jan Paweł II)

21 listopada 2021 roku w Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego budynku Caritas i błogosławieństwo wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. W uroczystość Chrystusa Króla, a jednocześnie w Dniu Pracownika Socjalnego, poświęcenia i błogosławieństwa dokonał ks. bp Krzysztof Wętkowski Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Na zaproszenie ks. Andrzeja Jaworskiego proboszcza parafii w tym wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej ks. Jacek Kędzierski, Zarząd i Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pani Mirosława Jakubowska oraz Kierownik pani Beata Synowiec, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pani Aleksandra Pawlicka, architekt i kierownik budowy pan inż. Jan Kaczmarek, fundator obiektu pan Leszek Felsztyński, a także księża wikariusze ks. Karol Skrobicki i ks. Maciej Burszewski.

Podziękowania na ręce ks. bp Krzysztofa, za poświęcenie obiektu i błogosławieństwo skierowała Prezes PZC pani Maria Felcenloben oraz Dyrektor MOPSCOS w Zduńskiej Woli pani Mirosława Jakubowska.

W imieniu Caritas oraz Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Włocławskiej przy Parafii św. Pawła Apostoła w podziękowaniu  za owocną współpracę w realizacji programów niosących pomoc potrzebującym z terenu Miasta Zduńska Wola przekazany został między innymi Dyrektorowi MOPSCOS Pani Mirosławie Jakubowskiej wizerunek patronki ubogich św. Teresy z Kalkuty.

czytaj dalej >>>

Dzień Pracownika Socjalnego

czytaj dalej >>>

Apel bezdomność

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, trudnymi warunkami pogodowymi jak i rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem do Mieszkańców Zduńskiej Woli o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B

tel. 43 823 53 20 lub 724 901 956 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 1. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27

tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112

 1. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3

tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:

 • udzielenia schronienia
 • zapewnienie posiłku lub produktów żywnościowych
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej

Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.

 PAMIĘTAJMY

o zachowaniu szczególnej ostrożności sanitarnej w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem !!!

czytaj dalej >>>

Nowa siedziba Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.10.2021 r.

wnioski na zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, Świadczenie za Życiem, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny oraz zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

będą przyjmowane w budynku przy ulicy Królewskiej 8 nr telefonu: +48 43 656 91 60

czytaj dalej >>>

Informacja o pochówku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 26.X.2021 r. o godz. 10.00 będzie dokonany pochówek dzieci martwo urodzonych w miejscu wyznaczonym na Cmentarzu Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli.

czytaj dalej >>>

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2022

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonych programów do dnia 20 października 2021 r.

Głównym celem ProgramuAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli poprzez:

 • korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mopscos.pl lub ePUAP
 • złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym Ośrodka, w terminie do Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonym niżej pliku do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pod numerem telefonu:

 • 724 901 957 p. Katarzyna Balzam
 • 724 901 955 p. Beata Synowiec

Pliki do pobrania:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

czytaj dalej >>>

Grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Łódzkiego Towarzystwa Alzheimera, które odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B, sala nr 3.

Na spotkaniu zostaną omówione formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Łódzkiego Towarzystwa Alzheimera, które odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B, sala nr 3.

Na spotkaniu zostaną omówione formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

czytaj dalej >>>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina o możliwości szczepień przeciwko COVID-19.

Dlaczego warto się zaszczepić

Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się do zminimalizowania, a docelowo do wygaszenia epidemii wirusa.

Aby dodatkowo wzmocnić odporność przeciwko COVID-19 wprowadzono możliwość podania dawki przypominającej szczepionki. Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach  narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek,
 • po 50 roku życia, u którym minęło 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia.

Sposoby rejestracji na szczepienie

Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie:

 • Infolinia 989,
 • SMS (o treści SzczepimySie) pod numer 664 908 556,
 • e-rejestracja,
 • rejestracja telefoniczna bezpośrednio w punkcie szczepień.

Zapisz się w punkcie szczepień :

 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy, ul. Królewska, tel. 43 824 41 55
 • POZ ul. Szadkowska 2 w Zduńskiej Woli tel. 509052033
 • Medicus ul. Opiesińska 10-12, tel. 438232593
 • Apteka DR.MAX ul. Opiesińska 6, tel. 438253131

Osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę, jak również osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i nie mogą dotrzeć do punktu szczepień pod  numerem telefonu 510 507 403 mogą dokonać zamówienia transportu na szczepienie. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Osobie, która ma szczególne trudności przy wsiadaniu i wysiadaniu musi towarzyszyć jej opiekun.

czytaj dalej >>>

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK-800 137 200- pacjęci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz w święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Więcej informacji pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tpk-nowa-usluga-zdrowotna

czytaj dalej >>>

Badaj się i bądź zdrów!

Badania w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS!

Od  1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Warto pamiętać, że wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak zgłosić się na badanie?

 1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
 2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS (na pytania ankietowe można odpowiedzieć również za pośrednictwem infolinii 22 735 39 53).
 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań.
 4. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program.
 5. Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której robiłeś badania.

 Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

Na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas wypełniania ankiety oceny ryzyka chorób  system generuje badania profilaktyczne dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych.

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet może zawierać badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn może zawierać ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 2. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;

2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

3) ocena miarowości rytmu serca.

Gdzie można wykonać badania?

Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Lista dostępnych placówek medycznych w ramach programu pilotażowego jest na bieżąco aktualizowana.

Więcej informacji na stronie (w tym materiały do pobrania):
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus  

czytaj dalej >>>

Zduńskowolskie Dni Seniora

W dniu 11.09.2021 r. odbędą się „Zduńskowolskie Dni Seniora”. Piknik przy Ratuszu organizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, serdecznie zaprasza wszystkich seniorów z Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” działających przy tut. Ośrodku do udziału w planowanym wydarzeniu.

Plakat Zduńskowolskie Dni Seniora

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej