Aktualności Satori

Międzynarodowy dzień dzieci będących ofiarami agresji

4 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Okoliczności ustanowienia czerwcowego święta są smutne i wiążą się z krwawymi i bolesnymi doświadczeniami konfliktu na Bliskim Wschodzie. 19 sierpnia 1982 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, głęboko poruszone sytuacją libańskich i palestyńskich dzieci, które masowo traciły życie wskutek ataków zbrojnych, postanowiło zwrócić uwagę świata na problemy najmłodszych, ustanawiając 4 czerwca corocznym świętem.

Jeżeli jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci, nie pozostawajmy obojętni. Przecież to my, dorośli, jesteśmy jedynym oparciem, na jakie mogą liczyć dzieci.

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach naszej struktury organizacyjnej funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, psychoterapeuta, prawnik i terapeuta uzależnień.

Przestępstwa przemocy możemy zgłaszać pod numerem alarmowym 112.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Telefon działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Specjaliści udzielający wsparcia przez telefon są gotowi tej pomocy udzielić. Nie wahajmy się z niej skorzystać.

czytaj dalej >>>

Zmiana kryterium dochodowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że nadal istnieje możliwość otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Od 15 maja 2023 r. zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 220 % do 235 % kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie jeśli dochód nie przekracza:

 • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana przez Parafię im. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

Skierowania oraz szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni.

czytaj dalej >>>

Miejski dzień z profilaktyką

W dniu 17 maja 2023 r. w sali widowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz” odbył się Miejski Dzień z Profilaktyką pod nazwą „Koleżanko i kolego używki to nic dobrego”.

W konferencji wzięło udział 300 uczniów klas VII i VII ze szkół podstawowych z terenu Zduńskiej Woli.

Organizacja konferencji miała na celu:

 • uświadomienie uczestnikom, jakie zagrożenia wynikają z korzystania substancji psychoaktywnych;
 • zwiększenie wiedzy na temat umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych;
 • zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania używania substancji psychoaktywnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli był partnerem konferencji. W jej trakcie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Stop nałogom i uzależnieniom”, w której udział wzięły dzieci z naszej Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji. Wyróżniono najciekawsze prace a zwyciężyła znakomita praca w wykonaniu Zofii Brzezińskiej zatytułowana „Ciężkie czasy”.

czytaj dalej >>>

15 maja międzynarodowy dzień rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy Państwu jak największej ilości czasu spędzanego z bliskimi. Codziennego odkrywania najbliższych i radości z bycia razem z rodziną, ciepła i pozytywnych emocji utrwalających dobre wzorce pozostające w nas na zawsze.

Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas.

Życzymy zatem przyjemnego spędzenia dzisiejszego święta w rodzinnym gronie.Duża szczęśliwa rodzina. ojciec matka syn córka dziadek babcia

czytaj dalej >>>

Miejski Dzień z Profilaktyką

czytaj dalej >>>

Program „Na codzienne zakupy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli we współpracy z Caritas przy Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli realizuje program Caritas Polska w partnerstwie z Fundacją „Biedronka”. Program ma na celu pomoc seniorom 60+, ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym.

W dniu 13.04.2023 r. otrzymaliśmy pakiety dla potrzebujących wraz z aktywnymi kartami. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od 13 kwietnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku. Z programu mogą skorzystać seniorzy spełniający kryterium dochodowe wytypowani przez wolontariuszy, którymi zostali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

czytaj dalej >>>

Życzenia wielkanocne

czytaj dalej >>>

Pochówek dzieci martwo urodzonych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 25.03.2023r. na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Bema odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych.

czytaj dalej >>>

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Ten dzień jest doskonałą okazją do podziękowania Państwu za naszą dotychczasową współpracę, udział we wspólnych inicjatywach na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie.
Dziękując za Wasze zaangażowanie mamy nadzieję na dalszą współpracę dla dobra lokalnej społeczności.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
i pracownicy MOPSCOS

czytaj dalej >>>

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem:

To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

 • oraz za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia  – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

czytaj dalej >>>

Legitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS

czytaj dalej >>>

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od 16 stycznia 2023 r. po raz kolejny został uruchomiony ,,Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.

Telefon jest odpowiedzią na problemy osób starszych, którzy często czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi mieszkańcy województwa łódzkiego 60+ będą mogli porozmawiać z specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania.

42 20 819 99

Telefon jest czynny w dni robocze od stycznia do grudnia 2023 r.

czytaj dalej >>>

Poszukiwany pracownik na stanowisku wychowawcy w Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zatrudni od dnia 01.02.2022 r. pracownika na stanowisku wychowawcy w Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji, działającej w strukturach Ośrodka.

 PRACA W GODZINACH 14.00 – 19.00

Osoba zainteresowana zatrudnieniem na stanowisku wychowawcy powinna posiadać następujące kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

lub

 • Wykształcenie na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Oprócz ww. kwalifikacji osoba zainteresowana  zatrudnieniem powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i młodzieżą, powinna również charakteryzować się min.  kreatywnością, empatią, cierpliwością oraz dobrym stanem zdrowia.

Osoba starająca się o zatrudnienie w Świetlicy nie może być karana za popełnienie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zainteresowani ww. ofertą mogą się kontaktować z:
Kierownikiem Świetlicy środowiskowej – Panią Jolantą Buchowicz, tel. 724 901 960 lub
Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej MOPSCOS – Panią Beatą Synowiec, tel.724 901 955

czytaj dalej >>>

Konkurs pt.: „Ulepimy dziś bałwana?”

W dniu 20.12.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli zorganizował konkurs pt. ”Ulepimy dziś bałwana?”. Do wzięcia udziału i wykonania bałwanka zaproszone zostały dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Prace konkursowe można było wykonać dowolną techniką, używając różnych materiałów, oprócz śniegu😊 W dniu 20 grudnia b.r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody za udział, wręczono również nagrody wyróżnienia za najlepsze prace. Dzieci wysłuchały piosenki o bałwanie, opowieści zimowej przeczytanej przez panią bibliotekarkę. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

czytaj dalej >>>

Apel do mieszkańców Zduńskiej Woli

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli