Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

W Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, Plac Wolności 26, funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie udziela wsparcia:

 • ofiarom przemocy w rodzinie, w tym:
  – dzieciom,
  – współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych,
  – osobom starszym,
  – osobom niepełnosprawnym,
 • sprawcom przemocy w rodzinie,
 • świadkom przemocy w rodzinie,
 • przedstawicielom instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy,
 • społeczności lokalnej.

Zakres działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie:

 • diagnoza psychologiczna
 • porady pierwszego kontaktu
 • poradnictwo psychologiczne
 • specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne
 • spotkania edukacyjno – motywacyjne
 • oddziaływania terapeutyczne
 • pomoc socjalna
 • porady prawne
 • psychoedukacja
 • organizowanie i prowadzenie Interwencji Kryzysowej
 • pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych
 • działania wspierające dla osób uzależnionych
 • pomoc w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej w środowisku
 • pomoc w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych
 • prowadzenie grup wsparcia, grupy samopomocowej
 • budowanie systemu współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy w rodzinie.

Dyżury specjalistów

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
siedziba przyjęć: Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek  1615 – 1745
Wtorek            1615 – 1745
Środa              1615 – 1815
Psycholog Dagmara Biernat Poniedziałek  1230 – 1630
Środa              1300 – 1600
Psycholog Emilia Szaflik Piątek              1300 – 1700
Psychoterapeuta
Katarzyna Kopcik
Poniedziałek   800 – 1200
Czwartek         900 – 1200
Specjalista ds. uzależnień Ewelina Żeromińska
Piątek              800 – 1300
Starszy specjalista
pracy socjalnej
Iwona Becalik
Wtorek            1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Środa               1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Czwartek         1500 – 1900

Kategorie

Dowiedz się więcej