Punkt ds. Przemocy Domowej

Punkt ds. Przemocy Domowej udziela wsparcia:

 • ofiarom przemocy domowej, w tym:
  – dzieciom,
  – współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych,
  – osobom starszym,
  – osobom niepełnosprawnym,
 • sprawcom przemocy domowej,
 • świadkom przemocy domowej,
 • przedstawicielom instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy,
 • społeczności lokalnej.

Zakres działania Punktu ds. Przemocy Domowej:

 • diagnoza psychologiczna
 • porady pierwszego kontaktu
 • poradnictwo psychologiczne
 • specjalistyczne działania konsultacyjno – interwencyjne
 • spotkania edukacyjno – motywacyjne
 • oddziaływania terapeutyczne
 • pomoc socjalna
 • porady prawne
 • psychoedukacja
 • organizowanie i prowadzenie Interwencji Kryzysowej
 • pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych
 • działania wspierające dla osób uzależnionych
 • pomoc w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej w środowisku
 • pomoc w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych
 • prowadzenie grup wsparcia, grupy samopomocowej
 • budowanie systemu współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami w celu przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy domowej.

Dyżury specjalistów

Punktu ds. Przemocy Domowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Królewska 8

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 
Wtorek           
Środa
1615 – 1745
1615 – 1745
1615 – 1815
Psycholog Emilia Szaflik Piątek
1300 – 1700
Psychoterapeuta
Katarzyna Kopcik
Wtorek
Czwartek
800 – 1200
800 – 1100
Specjalista ds. uzależnień Katarzyna Coner Poniedziałek
800 – 1300
Specjalista pracy socjalnej
Elżbieta Stępniak Środa
1540 – 1740
Starszy specjalista pracy socjalnej Anna Nowosad Wtorek 1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Czwartek
1500 – 1900

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli