Opieka wytchnieniowa

Miasto Zduńska Wola pozyskało środki finansowe z Programu:
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
organizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 r. i zostaną przekazane przez Wojewodę Łódzkiego. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi 20 400 zł. Realizatorem zadania
w imieniu Miasta Zduńska Wola będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte:

*dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i innych niezbędnych dokumentów określonych w karcie oraz dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
na adres email sekretariat@mopscos.pl lub w siedzibie MOPSCOS ul. Getta Żydowskiego 21b.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pod numerem telefonu:

  • 724 901 959 p. Katarzyna Błaszczyk
  • 724 901 955 p. Beata Synowiec

Załącznik Nr 7 Do Programu OW JST 2024 Karta Zgloszenia Do Programu 1698671224
Załącznik Nr 12 Do Programu OW JST 2024 Klauzula Rodo 1698671223

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli