Opieka wytchnieniowa

Miasto Zduńska Wola otrzymało środki finansowe z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Miasta Zduńska Wola będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Źródłem finansowania Programu, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej

Uczestnik Programu nie płaci za usługę opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

  1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
  1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Ważne terminy

program będzie realizowany do września 2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od godz. 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu:

724 901 959 p. Katarzyna Błaszczyk
724 901 955 p. Beata Synowiec

Dofinansowanie projektu: 10 281,60 zł
Całkowita wartość projektu: 10 281,60 zł

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli