Wspólnymi siłami

Projekt socjalny pn. „Wspólnymi siłami”

 Cel projektu: wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz wypracowanie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.

Partnerzy projektu:

  1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
  2. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Zduńskiej Woli
  3. Punkt ds. Przemocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
  5. Dom Dziecka w Wojsławicach
  6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli