Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:
– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– opiekę higieniczną,
– pielęgnację zaleconą przez lekarza pielęgnację
– w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

JOLANTA BUCHOWICZ specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 960
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

ALEKSANDRA MAJKOWSKA Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 972
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miasta Zduńska Wola. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 18.30 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

– dla osoby samotnej do 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. do 776,00 zł.
– dla osoby pozostającej w rodzinie również do 100% kryterium dochodowe go wskazane go w ustawie o pomocy społecznej tj. 600,00 zł. na  osobę.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zadania własne, koszt jednej godziny: 35,00 zł.
Dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi
Osób w rodzinie
% zł.
powyżej 1200 – 1500 15% 5,25 zł.
powyżej 1501 – 1800 25% 8,75 zł.
powyżej 1801 – 2100 45% 15,75 zł.
powyżej 2101 – 2400 75% 26,25 zł.
powyżej 2401 – 2700 90% 31,50 zł.
powyżej 2700 100% 35,00 zł.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zadania własne, koszt jednej godziny: 35,00 zł.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi
Osób samotnie gospodarujących
% zł.
powyżej 1552 – 1940 10% 3,50 zł.
powyżej 1941 – 2328 20% 7,00 zł.
powyżej 2329 – 2716 30% 10,50 zł.
powyżej 2717 – 3104 50% 17,50 zł.
powyżej 3105 – 3492 70% 24,50 zł.
powyżej 3493 100% 35,00 zł.

 

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli