Aktualności

Piknik dla Seniorów” z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”Data dodania: 23 czerwca 2021

W dniu 22.06.2021 r. na terenie placu zabaw przy filii MDK os. Karsznice, odbył się „Piknik dla Seniorów” z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”.

Długo czekaliśmy na to spotkanie w tak dużym gronie. Przy muzyce, tańcach i śpiewach seniorzy na łonie natury bawili się doskonale.

Serdecznie podziękowania składamy współorganizatorowi filii MDK os. Karsznice, Partnerom projektu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2 za przeprowadzone badania profilaktyczne dla seniorów, Warsztatowi Terapii Zajęciowej za naukę i zabawę w kręgle fińskie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom i seniorom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę.

Dowiedz się więcej