Aktualności Satori

Inauguracja Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”

W dniu 15.09.2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Klubowiczów powitała Dyrektor Ośrodka Pani Mirosława Jakubowska. Na spotkaniu podziękowano Pani Jolancie Buchowicz za wieloletnią pracę na rzecz osób starszych w Klubie Seniora „Uśmiech Seniora”. Nową prowadzącą Klub została Pani Katarzyna Balzam. W spotkaniu z seniorami wzięła udział Pani Aneta Antosiak Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli wraz z pracownikiem. Obie Panie przybliżyły temat Programów Miejskich dla osób starszych min. Zduńskowolska Karta Mieszkańca, Zduńskowolska Karta Seniora i Koperta Życia. Zgromadzeni seniorzy mogli złożyć wnioski na interesujące ich Programy.

czytaj dalej >>>

Piknik dla Seniorów” z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”

W dniu 22.06.2021 r. na terenie placu zabaw przy filii MDK os. Karsznice, odbył się „Piknik dla Seniorów” z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”.

Długo czekaliśmy na to spotkanie w tak dużym gronie. Przy muzyce, tańcach i śpiewach seniorzy na łonie natury bawili się doskonale.

Serdecznie podziękowania składamy współorganizatorowi filii MDK os. Karsznice, Partnerom projektu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2 za przeprowadzone badania profilaktyczne dla seniorów, Warsztatowi Terapii Zajęciowej za naukę i zabawę w kręgle fińskie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom i seniorom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę.

czytaj dalej >>>

Piknik dla Seniorów z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” i Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”

czytaj dalej >>>

Mikołaj dla Seniora

W dniach od 7.12.2020 r. do 11.12.2020 r. do uczestników Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” oraz Klubu „Uśmiech Seniora” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli powędrowały życzenia świąteczne oraz upominki przygotowane przez Zarządy Klubów oraz Opiekunów Klubów.

Liczymy, że sprawią zadowolenie i wywołają uśmiechy na twarzach naszych Seniorów. Mamy także nadzieję, że będą zwiastunem kolejnych spotkań z Państwem w Nowym Roku na zajęciach w siedzibach Klubów.

czytaj dalej >>>

Seniorzy spotkali się w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”

W dniu 14.10.2020 r. odbyło się spotkanie seniorów w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”, tym razem w reżimie sanitarnym i w mniejszym gronie. Seniorzy chcą kontynuować te spotkania. Spotkanie zaplanowane było online ze scenarzystą i reżyserem Igorem Brejdygantem zgodnie z założeniem projektu „Aktywny senior” realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zduńskiej Woli, do którego włączyli się Nasi seniorzy.  Z przyczyn niezależnych od nas,  zostało odwołane. Seniorzy uczestniczyli w równie ciekawym w spotkaniu online z Katarzyną Bondą, autorką i pisarką wielu powieści kryminalnych. Zajęcia przebiegały w wesołej atmosferze dzięki prezentowanym żartom i pieśniom w wykonaniu uczestników Karsznickiego „Klubu Seniora Lokomotywa 60+”

 

czytaj dalej >>>

Komunikat w dotyczący działalności Świetlicy środowiskowej i Klubów Seniora

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2020 r. przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji oraz Klubów Seniora do dnia 24 maja 2020 r.

czytaj dalej >>>

Komunikat dotyczący działalności Świetlicy środowiskowej i Klubów Seniora

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24.04.2020 r. przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji oraz Klubów Seniora do dnia 10 maja 2020 r.

czytaj dalej >>>

Akcja „Maseczka dla seniora”

W dniu 20.04.2020 roku do klubowiczów z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” trafiły maseczki chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa wraz z życzeniami dla seniorów. Maseczki wielokrotnego użytku zostały specjalnie uszyte przez kadrę Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Tkalnia w Zduńskiej Woli.
Akcja „Maseczka dla seniora” na os. Karsznice, została przeprowadzona przez inicjatora akcji Katarzynę Balzam wraz z Zarządem Karsznickiego Klubu Seniora.
Serdeczne podziękowania składamy Pani Marcie Rubajczyk wraz z kadrą WTZ za przygotowanie maseczek, Pani Joannie Sychniak-Paterek za udostępnienie sali w filii MDK os. Karsznice oraz za dystrybucję Pani Mariannie Jachowicz, Pani Teresie Zalewskiej i Panu Andrzejowi Okoniowi.

czytaj dalej >>>

Akcja „Maseczka dla seniora”

Adresatami akcji są członkowie klubów seniora działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli:
Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” oraz Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”.

  1. Maseczki trafią w dniu 20 – 21.04.2020 r. do wszystkich uczestników Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” oraz Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”.
  2. Maseczki dostarczone będą do skrzynek pocztowych przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
  3. Dystrybucją maseczek zajmie się koordynator Klubu Seniora Katarzyna Balzam wraz z Zarządem Klubu Seniora oraz pracownicy Działu Świadczeń i Usług.
  4. Maseczki zostaną uszyte i podarowane dla seniorów przez kadrę Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Tkalnia w Zduńskiej Woli oraz Panią Krystynę Wawrzyniak
  5. Maseczki zostaną przekazane wraz z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu w pełnym składzie do zajęć w Klubach.

Warsztat Terapii Zajęciowej

 

 

czytaj dalej >>>

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”

W dniu 11 marca 2020 r. w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”, odbyło się spotkanie dla uczestników klubu z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Były miłe niespodzianki, słodki poczęstunek, gry planszowe i snucie planów na kolejne spotkania. Gościliśmy Panią Justynę Hertmanowską z Salonu Just Beauty Uroda i Zmysły, która wykonała zabiegi na dłonie oraz konsultacje nt. urody i pielęgnacji skóry seniora. Serdecznie dziękujemy za wszelkie porady i przemiłe spotkanie.

Dalsze spotkania klubowe zostały czasowo odwołane z powodu rozpowszechniania się koronawirusa gdyż seniorzy są w grupie podwyższonego ryzyka, powinni teraz szczególnie na siebie uważać.

czytaj dalej >>>

Spotkanie pracowników ZUS z członkami Klubu „Uśmiech Seniora”

W dniu 26.02.2020 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz” odbyło się spotkanie pracowników II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli z seniorami z Klubu „Uśmiech Seniora” funkcjonującego w ramach Zduńskowolskiego Centrum Integracji przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Seniorzy uzyskali informacje dotyczące zasad waloryzacji rent i emerytur, możliwości uzyskania renty rodzinnej po zmarłym małżonku, uzyskania świadczenia uzupełniającego przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz terminu wypłat 13. Emerytury. Po zakończonym spotkaniu seniorzy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad w zakresie skorzystania ze świadczeń ZUS.

czytaj dalej >>>

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY W KARSZNICIM KLUBIE SENIORA „LOKOMOTYWA 60+”

W dniu 26.02.2020 r. w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”, odbyły się warsztaty świąteczne. Partnerem oraz fundatorem spotkania był min. Bank BNP Paribas oraz Stowarzyszenie Tkalnia.

W przedświąteczny nastrój seniorów wprowadzili instruktorzy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli, którzy wspólnie wykonali kartki wielkanocne. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Serdecznie gratulujemy wszystkim seniorom za piękne prace i zaangażowanie. Było ciekawie, twórczo i kolorowo.

Spotkanie było okazją do integracji i wzmocnienia poczucia wspólnoty wśród mieszkańców os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

„Czosnek w miodzie”. Spotkanie w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”

W dniu 12.02.2020 r. w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”, odbyło się spotkanie pt. „Czosnek w miodzie” wraz z promocją produktów lokalnych i regionalnych.

Seniorzy z uwagą wysłuchali wykładu poświęconego profilaktyce zdrowotnej opartej na czosnku, propolisie i miodzie pszczelim.

Swoje produkty zaprezentowali:

Pan Adam Mach– właściciel pasieki w Górach Prusinowskich, gm. Szadek, który opowiadał o pozyskiwaniu i właściwościach miodu, jako pasjonat pszczelarstwa.

Miód i preparaty z miodu to idealna odtrutka organizmu z metali ciężkich.

Pyłek pszczeli ma wpływ na wzrost odporności na zakażenia bakteryjne, gronkowiec, bakterie e-coli, pierwotniaki, ma też działanie, p/grzybiczne, p/zapalne, probiotyczne. Jest łatwiej przyswajalny w formie zmiksowanej rozpuszczony w wodzie.

Propolis ma działanie p/bakteryjnie, p/grzybiczne, p/wirusowe, zwiększa odporność organizmu. Terapeutyczne działanie propolisu notuje się w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych

Pan Piotr Witczak– uprawa zdrowego czosnku i innych warzyw, powiat Sieradz.

Czosnek, propolis, miód pszczeli mogą być stosowane zarówno profilaktycznie jak i leczniczo na choroby układu oddechowego. Rozpuszczenie miodu w wodzie potęguje jego działanie.

Pani Agnieszka Wolska– producent świec z wosku pszczelego, powiat sieradzki.

Spotkanie zorganizował opiekun klubu z Panią Anettą Chrzanowską pracownikiem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach PZDR Łask. Serdecznie dziękujemy interesujące spotkanie.

czytaj dalej >>>

Dzień Babci i Dziadka w Klubie „Uśmiech Seniora”

czytaj dalej >>>

Zabawa integracyjna „Poznajmy się lepiej”

W dniu 31 stycznia 2020 r. w filii Miejskiego Domu Kultury os. Karsznice odbyła się zabawa integracyjna „Poznajmy się lepiej” dla Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”, Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” oraz Klubu Seniora z os. Nowe Miasto. Zabawie, która zgromadziła 120 osób uczestniczyli również seniorzy niezrzeszeni w ww. klubach. Przybyłych powitała Pani Mirosława Jakubowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz koordynująca Klub Pani Katarzyna Balzam.

Seniorzy spotkali się w piątkowe popołudnie aby wspólnie bawić się, tańczyć i śpiewać przy muzyce ludowego Zespołu „Strońska Czar” oraz DJ-a Probi. Była to pierwsza okolicznościowa zabawa w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”, gdyż klub zainaugurował swoją działalność w październiku 2019 r.

Patronem wydarzenia został Powiat zduńskowolski, serdecznie dziękujemy za okazałe wsparcie.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej