Aktualności

30 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia DzieciData dodania: 29 kwietnia 2024

30 kwietnia po raz siedemnasty na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwe i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych.
W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. „Tylko klapsy” to też przemoc. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

 • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
 • można bić nawet tych, których się kocha;
 • silny może innym narzucać swoją wolę;
 • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą.

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.
Wierzymy, że mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mają wątpliwości, że przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotkać dziecko. Ale nie wystarczy być dobrym rodzicem dla własnego dziecka, ale także reagować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci. Nie reagując – przyzwalamy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. W Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Przemocy Domowej, w skład którego wchodzą:
  • Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982
  • Starszy specjalista pracy socjalnej – Anna Nowosad tel. 724 901 975
 • Punkt ds. Przemocy Domowej z siedzibą w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zduńska Wola ul. Królewska 8.

Tutaj również możesz uzyskać pomoc:

 • Bezpłatny kryzysowy telefon dla dzieci i młodzieży: 116-111
  Czynny codziennie od: 12.00 do: 02.00
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  Czynny od poniedziałku do  piątku w godzinach: 8.00 – 16.0

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli