Aktualności

Projekt pn. „LEPSZE JUTRO”Data dodania: 16 kwietnia 2024

Projekt pn. „LEPSZE JUTRO”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w związku z podpisaniem umowy Miasta Zduńska Wola z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie projektu pn.: „LEPSZE JUTRO” wybranego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 Priorytet FELD.07 Działanie FELD.07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” rozpoczyna realizację wsparcia dla osób biernych zawodowo, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowano bezpłatne wsparcie w postaci m.in.: poradnictwa specjalistycznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia komputerowego, diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, prawa jazdy kat. B, szkoleń zawodowych, staży zawodowych, zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu i ich otoczenia.
Czas trwania projektu marzec 2024 r. – czerwiec 2025 r.
Wartość projektu: 1 339 934,94 zł.

Więcej informacji na stronie: https://mopscos.pl/lepsze-jutro/

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli