Aktualności

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2023Data dodania: 14 listopada 2022

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonych programów.

Głównym celem ProgramuAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością, a w konsekwencji zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programach proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i innych niezbędnych dokumentów określonych w karcie oraz dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli na adres email sekretariat@mopscos.pl lub w siedzibie MOPSCOS ul. Getta Żydowskiego 21b.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pod numerem telefonu:

  • 724 901 959 p. Katarzyna Błaszczyk
  • 724 901 955 p. Beata Synowiec

Kategorie

Dowiedz się więcej