Aktualności

Poszukiwany pracownik na stanowisku wychowawcy w Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum IntegracjiData dodania: 16 stycznia 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zatrudni od dnia 01.02.2022 r. pracownika na stanowisku wychowawcy w Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji, działającej w strukturach Ośrodka.

 PRACA W GODZINACH 14.00 – 19.00

Osoba zainteresowana zatrudnieniem na stanowisku wychowawcy powinna posiadać następujące kwalifikacje:

  • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

lub

  • Wykształcenie na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Oprócz ww. kwalifikacji osoba zainteresowana  zatrudnieniem powinna posiadać umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i młodzieżą, powinna również charakteryzować się min.  kreatywnością, empatią, cierpliwością oraz dobrym stanem zdrowia.

Osoba starająca się o zatrudnienie w Świetlicy nie może być karana za popełnienie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Zainteresowani ww. ofertą mogą się kontaktować z:
Kierownikiem Świetlicy środowiskowej – Panią Jolantą Buchowicz, tel. 724 901 960 lub
Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej MOPSCOS – Panią Beatą Synowiec, tel.724 901 955

Kategorie

Dowiedz się więcej