Aktualności

Plan awaryjnyData dodania: 08 maja 2020

Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Jednocześnie przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie  prowadzi  działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.

W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje  Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.  Z powodu zagrożenia epidemiologicznego obecnie specjaliści z Punktu udzielają wsparcia telefonicznie:

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
siedziba przyjęć: Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

Prawnik
510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog
510 507 382
Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień
510 507 403
Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
Specjaliści udzielający wsparcia przez telefon są gotowi tej pomocy udzielić. Nie wahajmy się z niej skorzystać.

 

Dowiedz się więcej