Aktualności Satori

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że w ramach naszej struktury organizacyjnej funkcjonuje  Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, który znajduje się w Zduńskowolskim Centrum Integracji, Plac Wolności 26

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie udziela wsparcia:

 • ofiarom przemocy w rodzinie
 • sprawcom przemocy w rodzinie
 • świadkom przemocy w rodzinie
 • rodzinom w kryzysie, które potrzebują specjalistycznego wsparcia

W Punkcie dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjaliści pracy socjalnej, prawnik, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. uzależnień i specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Punktu ds. Przemocy w rodzinie oraz godziny przyjmowania specjalistów  dostępne są tutaj: Punkt ds. Przemocy w Rodzinie – MOPSCOS

czytaj dalej >>>

Ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w ramach wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób ich najbliższych  funkcjonuje:

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Telefon:+ 48 222 309 900

Ogólnopolski telefon funkcjonuje przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, skierowany jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób dotkniętych przemocą, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

czytaj dalej >>>

„Budowanie mocy – stop przemocy. Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza na konferencję pt.:

„BUDOWANIE MOCY – STOP PRZEMOCY. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW”

Wydarzenie odbędzie się 14.06.2022r. w godzinach 9.00 – 11.30 w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”, Plac Wolności 26, Zduńska Wola.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Partnerzy: Konsorcjum Cogito – Centrum Edukacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

W trakcie konferencji będą ustawione stoiska tematyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Komendy Powiatowej Policji, Wyższej Szkoły Menedżerskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których będą udzielane informacje i rozdawane materiały promocyjno-informacyjne.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 -9.15 Powitanie gości

9.15 – 9.35 ,,Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Michał Dutkiewicz, starszy specjalista pracy socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli

9.35 – 10.05 ,,Bezpieczny senior” – młodszy aspirant Paulina Matysiak, Asystent Wydziału Prewencji ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

10.05 – 10.25 „Wiem co czytam” – jak nie zaśmiecać głowy fałszywymi informacjami z sieci. – dr Adam Gogacz, Dyrektor kreatywny Konsorcjum Cogito – Centrum Edukacji

10.25 – 10.45 „Świadomy i bezpieczny senior” – Katarzyna Mołas, Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi

10.45 – 11.05 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie dyskusji przewidziane są pytania otwarte od uczestników konferencji. Moderator: Mariusz Glinkowski – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

11.05 – 11.25

Etiuda teatralna sztuki „Poczekalnia” Krystyny Chołoniewskiej w wykonaniu Teatru Face to Face (F2F) działającego w Powiatowym Centrum Kultury i Rekreacji w Zduńskiej Woli w reżyserii Zbigniewa Rudeckiego i Justyny Rubajczyk

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

czytaj dalej >>>

30 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia po raz szesnasty na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwe i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

 • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
 • można bić nawet tych, których się kocha;
 • silny może innym narzucać swoją wolę;
 • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.
Wierzymy, że mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mają wątpliwości, że przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotkać dziecko. Ale nie wystarczy być dobrym rodzicem dla własnego dziecka, ale także reagować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci. Nie reagując – przyzwalamy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. W Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą:
  • Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982
  • Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986
 • Punkt ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

Tutaj również możesz uzyskać pomoc:

 • Bezpłatny kryzysowy telefon dla dzieci i młodzieży: 116-111
  Czynny codziennie od: 12.00 do: 02.00
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  Czynny od poniedziałku do  piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
czytaj dalej >>>

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Wolu przypomina, że pomimo trwającej epidemii SARS –CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc m.in. osobom doświadczającym przemocy, uzależnionym, doświadczających różnego rodzaju kryzysów.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie są dostępni w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Zapisów do specjalistów można dokonywać osobiście w Punkcie lub telefonicznie:

 • We wtorki od 15.40 do 18.40, tel. 724-901-986
 • W czwartki od 15.40 do 18.40, tel. 724-901-982
Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 1615 – 1745
Wtorek 1615 – 1745
Środa 1615 – 1815
Psycholog Dagmara Biernat Poniedziałek 1230 – 1600
Wtorek 1230 – 1600
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Terapeuta uzależnień Kamila Gałęska Czwartek 800 – 1500
(2 x w miesiącu)
Czwartek 800 – 1400
(1 x w miesiącu)
Starszy specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-986
Michał Dutkiewicz
Wtorek 1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Czwartek 1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Poniedziałek 1500 – 1900

 

czytaj dalej >>>

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Jednocześnie tego dnia rozpoczyna się cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet pod nazwą „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W tym roku obchodzimy 30-tą edycję tej kampanii. Jej koniec wypada 10 grudnia, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te nie są przypadkowe. Celem kampanii jest podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Głównym celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in. poprzez podnoszenie świadomości społeczności na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, inicjowanie dyskusji na ten temat, wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy oraz wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, w którym dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.

Nie wahajmy się skorzystać z pomocy.

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26:

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 1600 – 1730
Wtorek 1600 – 1730
Środa 1600 – 1800
Psycholog Dagmara Biernat Poniedziałek 1230 – 1600
Wtorek 1230 – 1600
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Terapeuta uzależnień Kamila Gałęska Czwartek 800 – 1500
(2 x w miesiącu)
Czwartek 800 – 1400
(1 x w miesiącu)
Starszy specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-986
Michał Dutkiewicz
Wtorek 1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Czwartek 1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Poniedziałek 1500 – 1900

 

Wszelkich informacji oraz zapisów do specjalistów można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

 • 724-901-986
 • 724-901-982
czytaj dalej >>>

Punkt ds Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Wolu przypomina, że pomimo trwającej epidemii SARS –CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc m.in. osobom doświadczającym przemocy, uzależnionym, doświadczających różnego rodzaju kryzysów.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie są dostępni w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Zapisów do specjalistów można dokonywać osobiście w Punkcie lub telefonicznie:

 • We wtorki od 15.40 do 18.40 , tel. 724-901-986
 • W czwartki od 15.40 do 18.40, tel. 724-901-982

Dyżury specjalistów

 

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 1600 – 1730
Wtorek 1600 – 1730
Środa 1600 – 1800
Psycholog
tel. 510-507-406
Dagmara Biernat Poniedziałek 1500 – 1830
Wtorek 1500 – 1830
Psycholog
tel. 510-507-382
Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Terapeuta uzależnień
tel. 510-507-427
Kamila Gałęska Czwartek 900 – 1400
(2 x w miesiącu)
Specjalista ds. uzależnień Monika Szymczak Piątek 900 – 1400
(2 x w miesiącu)
Starszy specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-986
Michał Dutkiewicz
Wtorek 1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Czwartek 1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Poniedziałek 1500 – 1900

 

czytaj dalej >>>

Bezpłatna pomoc specjalistów – osobista lub telefoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Wolu informuje, że pomimo trwającej epidemii SARS –CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc m.in. osobom doświadczającym przemocy, uzależnionym, doświadczających różnego rodzaju kryzysów.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie są dostępni w siedzibie
Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Godziny pracy:

Prawnik
tel. 510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
tel. 510 507 382 Dagmara Biernat Poniedziałek
Wtorek
1500 – 1830
1500 – 1830
Specjalista terapii uzależnień Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
1540 – 1740
1540 – 1740
Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 714 901 982
Elżbieta Stępniak Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
tel. 510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
czytaj dalej >>>

Otwarcie Punktu ds Przemocy w Rodzinie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie będą dostępni w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Godziny pracy:

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
czytaj dalej >>>

Plan awaryjny

Z uwagi na uzasadnione przewidywania dotyczące zwiększenia liczby osób doznających przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Jednocześnie przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie  prowadzi  działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.

W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje  Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.  Z powodu zagrożenia epidemiologicznego obecnie specjaliści z Punktu udzielają wsparcia telefonicznie:

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
siedziba przyjęć: Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

Prawnik
510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog
510 507 382
Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień
510 507 403
Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
Specjaliści udzielający wsparcia przez telefon są gotowi tej pomocy udzielić. Nie wahajmy się z niej skorzystać.

 

czytaj dalej >>>

Szkolenie ,,Rola i zadania pracowników oświaty w procedurze Niebieskie Karty”

W dniu 4 grudnia 2019 roku w byłej Sali ślubów Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się szkolenie ,,Rola i zadania pracowników oświaty w procedurze Niebieskie Karty”.

Szkolenie odbyło się z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, zostało sfinansowane przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

Szkolenie było skierowane do pracowników oświaty  z placówek oświatowych z terenu Zduńskiej Woli oraz do osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z obowiązującymi aktami prawnymi, regulującymi problematykę przemocy w rodzinie, zaprezentowano im zadania, kompetencje i możliwości interwencji szkoły w tym zakresie.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli