Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli LIDEREM KOOPERACJI 3DData dodania: 02 listopada 2021

28 października 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli otrzymał statuetkę Lidera Kooperacji za udział w projekcie „ Kooperacje 3D Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Projekt realizowany był przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w latach 2018 – 2021 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Składamy podziękowania dla partnerów, którzy przystąpili do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w składzie:

– Urząd Miasta Zduńska Wola,
– Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli,
– Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli,
– Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o. o. – Poradnia Leczenia Uzależnień,
– Dom Dziecka w Wojsławicach,
– Miejski Dom Kultury ZCI Ratusz,
– Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
– Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Marii Kolbe „Jedni Drugim”,
– Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli,
– Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”,
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

za integrację i współdziałanie na rzecz osób i rodzin korzystających ze wsparcia oraz ekspertowi ds. modelu, animatorowi i coachowi za współpracę w ramach Kooperacji 3D.

Dowiedz się więcej