Aktualności Satori

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wyróżniony w Projekcie „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniu 10 czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli został wytypowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do zaprezentowania działań podejmowanych w ramach realizowanego od 2018 r. projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowany w ramach makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje-korzyści, kompetencje, praktyka”.

W konferencji wzięły udział Pani Joanna Ubych, ekspert modelu kooperacje, Pani Mirosława Jakubowska Dyrektor MOPS COS oraz Pani Katarzyna Balzam pracownik ds. sieci w projekcie. Podczas konferencji ww. osoby upowszechniały wypracowany model kooperacji i dobrych praktyk będących wynikiem pilotażu projektu. Przedstawiono również przykłady lokalnego działania Miasta Zduńska Wola.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19, konferencja zorganizowana została w formie zdalnej.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej