Aktualności

Informacja w sprawie nadania numeru PESELData dodania: 15 marca 2022

Urząd Miasta od środy – 16 marca 2022 r. przyjmuje wnioski o nadanie numeru PESEL od osób, które od 24 lutego  2022 r. przekroczyły granicę ukraińsko -polską.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • paszport, dla dzieci, które nie posiadają paszportu -akt urodzenia, ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość
  • kolorowe zdjęcie w rozmiarze 35×45 mm – możesz wykonać je nieodpłatnie w studiu Foto-Center, ul. Stefana Złotnickiego 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 na podstawie zlecenia, które otrzymasz w Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych przy ul. Stefana Złotnickiego 12

Gdzie złożę wniosek?

W Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych przy ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zapraszamy do umawiania telefonicznego terminu i godziny wizyty (nr tel.: 43 825 02 35 oraz 43 825 02 36)

Jakie dane zawiera wniosek?

  • imię i nazwisko (pisownia literami łacińskimi)
  • data i miejsce urodzenia
  • kraj urodzenia i obywatelstwo
  • data wjazdu do Polski
  • ukraiński numer ewidencyjny, o ile osoba posiada

Podczas składania wniosku w Urzędzie Miasta zostaną pobrane Twoje odciski palców.

Czy mogę założyć profil zaufany?

Tak.

Co muszę zrobić?

Powinieneś posiadać telefon komórkowy z polskim numerem telefonu i polski adres e-mailowy

Czy osoba niepełnoletnia może uzyskać numer PESEL?

Tak. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek składa rodzic, opiekun tymczasowy, kurator. Od dzieci, które nie ukończyły dwunastego roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli