Aktualności

Codzienne życie w mieszkaniu chronionymData dodania: 13 lipca 2022

W mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, życie i nauka samodzielności mimo wakacji biegną już coraz bardziej stabilnymi torami. Mieszkańcy aklimatyzują się, chętnie biorą udział w kolejnych zajęciach i zaplanowanych przez specjalistów formach aktywności. Terapeuci i psycholog realizują indywidualne plany usamodzielniania w ramach, których realizują m.in. trening kulinarny, trening gospodarowania budżetem domowym, trening dbałości o higienę, naukę prawidłowej komunikacji interpersonalnej i efektywnego słuchania, pogłębianie świadomości ekologicznej.

Przypominamy, że przez cały czas trwa nabór do mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacje można uzyskać również na stronie internetowej:  www.mopscos.pl
oraz pod nr telefonu: 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

Kategorie

Dowiedz się więcej