Aktualności

Bezpłatna pomoc specjalistów – osobista lub telefonicznaData dodania: 31 lipca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Wolu informuje, że pomimo trwającej epidemii SARS –CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc m.in. osobom doświadczającym przemocy, uzależnionym, doświadczających różnego rodzaju kryzysów.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie są dostępni w siedzibie
Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Godziny pracy:

Prawnik
tel. 510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
tel. 510 507 382 Dagmara Biernat Poniedziałek
Wtorek
1500 – 1830
1500 – 1830
Specjalista terapii uzależnień Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
1540 – 1740
1540 – 1740
Starszy specjalista pracy socjalnej
tel. 714 901 982
Elżbieta Stępniak Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
tel. 510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
Dowiedz się więcej