Aktualności

30 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia DzieciData dodania: 29 kwietnia 2022

30 kwietnia po raz szesnasty na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwe i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

 • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
 • można bić nawet tych, których się kocha;
 • silny może innym narzucać swoją wolę;
 • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.
Wierzymy, że mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mają wątpliwości, że przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotkać dziecko. Ale nie wystarczy być dobrym rodzicem dla własnego dziecka, ale także reagować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci. Nie reagując – przyzwalamy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. W Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą:
  • Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982
  • Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986
 • Punkt ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

Tutaj również możesz uzyskać pomoc:

 • Bezpłatny kryzysowy telefon dla dzieci i młodzieży: 116-111
  Czynny codziennie od: 12.00 do: 02.00
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  Czynny od poniedziałku do  piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli