Aktualności

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec KobietData dodania: 25 listopada 2021

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Jednocześnie tego dnia rozpoczyna się cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet pod nazwą „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W tym roku obchodzimy 30-tą edycję tej kampanii. Jej koniec wypada 10 grudnia, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te nie są przypadkowe. Celem kampanii jest podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Głównym celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in. poprzez podnoszenie świadomości społeczności na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, inicjowanie dyskusji na ten temat, wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy oraz wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, w którym dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.

Nie wahajmy się skorzystać z pomocy.

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26:

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 1600 – 1730
Wtorek 1600 – 1730
Środa 1600 – 1800
Psycholog Dagmara Biernat Poniedziałek 1230 – 1600
Wtorek 1230 – 1600
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Terapeuta uzależnień Kamila Gałęska Czwartek 800 – 1500
(2 x w miesiącu)
Czwartek 800 – 1400
(1 x w miesiącu)
Starszy specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-986
Michał Dutkiewicz
Wtorek 1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Czwartek 1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Poniedziałek 1500 – 1900

 

Wszelkich informacji oraz zapisów do specjalistów można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

  • 724-901-986
  • 724-901-982

Dowiedz się więcej