Aktualności

Zasady przyznawania stypendium szkolnego na okres zasiłkowy 2024/2025 r.Data dodania: 02 lipca 2024

  1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w pokoju nr 3, w godz. 8:00-15:00.
  2. Termin składania wniosków:
    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
    1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
    2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  3. Prawo do otrzymania stypendium w 2024 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Pełną informację można uzyskać:

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli