Aktualności

Program Caritas Polska w partnerstwie z Fundacją „Biedronka” pt.: „Na codzienne zakupy”Data dodania: 06 kwietnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli we współpracy z Caritas przy Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli realizuje program Caritas Polska w partnerstwie z Fundacją „Biedronka” w 2022 roku. Program ma na celu pomoc seniorom 60+, ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem społecznym.

W dniu 05.04.2022 r. otrzymaliśmy pakiety dla potrzebujących wraz z aktywnymi kartami. Potrzebujący otrzymają wsparcie finansowe na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze. Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od kwietnia 2022 do stycznia 2023 roku. Z programu mogą skorzystać seniorzy spełniający kryterium dochodowe wytypowani przez wolontariuszy, którymi zostali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli