Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 do dnia 1 lutego 2023 będą przyjmowane wnioski na dodatek elektryczny. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto otrzyma dodatek?

Gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Jeśli pod jednym adresem mieszka kilka rodzin to tylko jedna otrzyma świadczenie. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy. Świadczenia nie dostaną gospodarstwa domowe, które produkują energię z paneli fotowoltaicznych.

Jaka jest wysokość świadczenia?  

  • 1000 zł – dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, maty elektryczne;
  • 1500 zł – dostaną mieszkańcy, którzy w 2021 wykorzystali więcej niż 5000 kWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać:

  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00, wtorki – piątki w godzinach 8:00 – 15:00.
  • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Adres skrzynki: mops_zdunskawola. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.

Wniosek O Dodatek Elektryczny

Klauzula Informacyjna Na Dodatek Elektryczny

 

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli