Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Tydzień Pomocy Ofiarom PrzestępstwData dodania: 19 lutego 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli wzorem ubiegłych lat organizowana jest akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w której czynny udział bierze również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Do udziału w akcji zostali wytypowani specjaliści z Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie działającego przy MOPSCOS w Zduńskiej Woli:

  1. Elżbieta Stępniak tel. 724-901-986;
  2. Michał Dutkiewicz tel. 724-901-982.

Z powodu zagrożenia epidemicznego pracownicy socjalni będą dostępni przez cały czas akcji telefonicznie pod podanymi numerami telefonu i chętnie udzielą wszystkim osobom zainteresowanym informacji dotyczących działalności Ośrodka oraz Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej