Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Światowy Dzień Pracy SocjalnejData dodania: 16 marca 2021

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2021 wszystkim pracownikom wykonującym pracę socjalną szczególnie obecnie w trudnych warunkach związanych z pandemią

życzę

zdrowia i wielu okazji do osiągania sukcesów zawodowych, satysfakcji z realizacji zakładanych w ramach pracy socjalnej celów. Każda usamodzielniona osoba, każda zabezpieczona wg potrzeb rodzina jest powodem do Państwa dumy z dobrze wykonanej pracy socjalnej.

W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2021 jest słowo, koncepcja i filozofia „UBUNTU Jestem Ja, bo Jesteśmy My” a tym samym zwrócenie uwagi na znaczenie społecznej solidarności i wzmacniania globalnych więzi.

Mirosława Jakubowska

Dyrektor

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej