Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Seniorzy czynnie uczestniczą w pilotażowym działaniuData dodania: 18 grudnia 2019

W dniu 16.12.2019 r. najliczniejsza grupa seniorów z Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+” wraz z opiekunem Panią Katarzyną Balzam spotkała się w nowo wyremontowanym Inkubatorze Inicjatyw Społecznych. W związku z realizacją projektu pn. „60+ smart city-innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, na który Miasto Zduńska Wola otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, podjęto współpracę z seniorami zrzeszonymi w Klubie Seniora, funkcjonującym w ramach działań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Spotkanie dotyczyło przeprowadzenia diagnozy wśród mieszkańców oraz zintegrowanie różnych pokoleń poprzez rywalizację w miejskiej grze planszowej, która jednocześnie stanie się pretekstem do przeprowadzenia wywiadów fokusowych w temacie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej zmieniającej się na przestrzeni lat.

Gra planszowa zapewniła seniorom rozrywkę, której potrzebuje osoba w każdym wieku. Był to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu oraz zbudowanie pozytywnych więzi.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej