Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc ŻywnościowaData dodania: 12 stycznia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że istnieje możliwość otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ to 220 % kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc żywnościowa przysługuje jeśli dochód nie przekracza:

  • 1542,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana przez Parafię im. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

Skierowania oraz szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej