Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”Data dodania: 12 maja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizuje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program ten zapewnia usługę asystenta mającą na celu pomoc  pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania w 2020 r. przekazano kwotę 120 983,00 zł, co stanowi 100% kosztów zadania. Czas trwania programu 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Sprawozdania z realizacji Programu obejmującego rozliczenie środków z Funduszu Solidarnościowego sporządzone zastanie w terminie do 30 stycznia 2021 r.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej