Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”Data dodania: 22 grudnia 2020

Cel programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej

Program realizowany jest w trzech formach w następujących limitach:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – 240 godzin
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego – 14 dni

Uczestnik Programu nie płaci za usługę opieki wytchnieniowej.

Nabór wniosków

Miasto Zduńska Wola przy składaniu do wojewody wniosku na środki finansowe z programu uwzględnia w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Dlatego też niezbędna jest wstępna diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Zduńskiej Woli na usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli poprzez:

  • korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mopscos.pl lub ePUAP;
  • złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym Ośrodka,

w terminie do 28 grudnia 2020 r.

Ważne terminy

  1. program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.
  2. w terminie do 5 lutego 2021 r. – Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pod numerami telefonu:

  • 724 901 957
  • 724 901 955

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

https://www.gov.pl/attachment/b9cbfbc5-b6a2-4c8f-b306-6aa45a133f83

https://www.gov.pl/attachment/1a76c4f4-7f90-461f-99b0-18d89fdf7d14

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej