Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania NarkomaniiData dodania: 29 czerwca 2020

Głowa ludzka, na której są strzykawki z igłami, kieliszki z napojami alkoholowymi, krzak marihuanowy, tabletki, butelki z alkoholem, łyżeczka z białym proszkiem.

Właściwie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi – coroczne święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku (rezolucja 42/112) na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku. Na konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków.

Obchody odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia. W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia w walce z problemem narkomanii pomocy  udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej