Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

KomunikatData dodania: 16 czerwca 2020

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Ośrodka, a także wywieszone w siedzibie Ośrodka.
 2. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  klienci/interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Bezpośrednia obsługa klientów/interesantów odbywa się wyłącznie, po wcześniejszym umówieniu wizyty w Ośrodku w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
 3. Każdy klient, który będzie miał umówioną wcześniej wizytę odbierany będzie przez pracownika Ośrodka przy wejściu do budynku, a po zakończeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany.
 4. Szczegółowe zasady obsługi klientów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli znajdują się w Procedurze bezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli dotyczące zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia Wirusem SARS-CoV-2.
 5. Klienci w trakcie wizyty w Ośrodku są zobowiązani do:
  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Ośrodka,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Ośrodka, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Ośrodka.
 6. W przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura) prosimy o nieprzychodzenie do Ośrodka i przełożenie wizyty na inny termin lub kontakt telefoniczny i mailowy.

*******

Sekretariat – 43 8235320      sekreataria@mopscos.pl

Dział Pomocy Środowiskowej – 43 8235326, 43 8235344,  724901955

Zespół ds. Asysty Rodzinnej – 43 8235373, 43 8235396,

Zespół ds. Przemocy w Rodzinie – 43 8235396

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie – 724901986, 724901982

Świetlica środowiskowa, Klub Seniora – 724901960

Dział Świadczeń i Usług – 43 8235387, 724901983

Usługi opiekuńcze – 43 8235395, 724901960, 724901972

Zasiłki stałe – 43 8235395, 724901984, 724901971

Bezdomność – 43 8235395, 724901956

Sekcja świadczeń rodzinnych – 43 8235325, 43 8235384

 • Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Ośrodka.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie swoje i naszych bliskich.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.mopscos.pl

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej