Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Dopłata do czynszuData dodania: 26 stycznia 2021

Biuro Gospodarki Lokalowej  Urzędu Miasta Zduńska Wola informuje, że najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu.

Kryteria przyznania:

 • przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy był w ciągu 3 miesięcy przed  złożeniem wniosku o co najmniej 25% niższy niż  miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.),
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Terminy:

 • czas na składanie wniosków upływa 31 marca 2021 r.,
 • dopłaty są przyznawane na okres 6 miesięcy.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy składać:

 • osobiście w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola  Stefana Złotnickiego 13, budynek nr 4, I piętro, pokój nr 414, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Biura na wskazane numery 43 825 02 15 lub 43 825 02 16.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej