Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2018/2019Data dodania: 02 sierpnia 2018

  1. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
  2. Termin składania wniosków:
    W przypadku nowego okresu świadczeniowego, który trwać będzie od 01.10.2018 do 30.09.2019 r. osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może składać w wniosek począwszy od miesiąca sierpnia 2018 r.
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r, poz. 554 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2018 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 31.10.2016 r. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 30.11.2018 r.Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłacone będą do dnia 31.12.2018 r.
  3. Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.
  4. Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B w godzinach urzędowania, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu: 43 823 53 25.

Kategorie

Dowiedz się więcej