Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych – okres zasiłkowy 2019/2020Data dodania: 02 sierpnia 2019

  1. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
  2. Termin składania wniosków:
    W przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od miesiąca sierpnia 2019 r.
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r , poz. 1952 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 31.08.2019 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2019 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 31.12.2019 r.
  3. Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.
  4. Prawo do otrzymania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł .Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B w godzinach urzędowania, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu: 43 823 53 25.

Kategorie

Dowiedz się więcej