Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Wyróżnienie i nagroda dla Pani Katarzyny Balzam w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019Data dodania: 21 listopada 2019

Gala w Gmachu Filharmonii Łódzkiej była okazją do podwójnego święta. Obchodzony był Wojewódzki Dzień Pracownika Socjalnego oraz 20-lecie Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego. W uroczystościach wzięli udział pracownicy socjalni, pracownicy pomocy społecznej i pracownicy wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie laureatów trzech konkursów ogłoszonych przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej – Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego 2019 oraz Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2019.

Wyboru kandydatów dokonała kapituła konkursowa, której przewodniczył Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Serdeczne gratulacje składamy Pani Katarzynie Balzam, która otrzymała wyróżnienie i nagrodę w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019. Pani Katarzyna jest starszym specjalistą pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Do konkursu została zgłoszona przez Dyrektora tut. Ośrodka wykazując się zaangażowaniem w podejmowane działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mieszkańców miasta, w tym seniorów.

Galę uświetnił koncert zespołu Grohman Orchestra.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej