Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie w ramach projektu „Kooperacje 3D”Data dodania: 09 lipca 2019

W dniu 05.07.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne z pracownikami socjalnymi, ekspertem i animatorem projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Spotkanie dotyczyło przedstawienia syntezy Modelu Kooperacje 3D do wykorzystania w fazie pilotażu.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej