Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie Partnerskiego Zespołu KooperacyjnegoData dodania: 11 grudnia 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się drugie spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem ww. projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.

Podczas spotkania omówiono między innymi:

  1. plan pracy PZK na rok 2020
  2. postępy Lidera pracy nad opracowaniem Lokalnego Koszyka Usług
  3. sprawozdanie z warsztatów „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”
  4. warunki do inicjowania i działania PZK i ZZK, poprzez wyznaczenie konkretnych pracowników poszczególnych instytucji do współpracy z pracownikiem ds. sieci- osób koordynujących i osób do współpracy w ramach ZZK – Przeprowadzenie diagnozy zasobów w odniesieniu do problemów i potrzeb występujących u osób i rodzin wytypowanych wstępnie przez OPS, do udziału w pilotażu.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej