Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie Partnerskiego Zespołu KooperacyjnegoData dodania: 10 września 2020

W dniu 08 września 2020 r. w siedzibie Klubu „Trampolina”, odbyło się kolejne spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Joanna Ubych – ekspert i Pan Krzysztof Smug – animator w projekcie oraz zaproszeni kooperanci.

Podczas spotkania pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej biorący udział w projekcie wraz z pracownikiem ds. sieci, przedstawiali sprawozdania z działań podejmowanych w rodzinach w ramach posiedzeń Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych. Zgłaszano potrzeby przez członków PZK i ZZK, odbyła się otwarta dyskusja oraz omawiano wyjazd i udział kooperantów w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych „Razem czy osobno” w Spale.

Spotkanie zakończyło się  przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego w formie wywiadu grupowego -FGI.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Marcinowi Szymańskiemu za propozycję i możliwość zorganizowana spotkania w Klubie „Trampolina”.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej