Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie inicjujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Data dodania: 06 września 2019

KW dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się spotkanie organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi do włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Spotkanie otwarte zostało przez Pana Konrada Pokorę Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz Panią Hannę Iwaniuk Starostę Zduńskowolskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Joanna Ubych i Pan Krzysztof Smug omówili m.in.: zasady powoływania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, Ramowy Regulamin Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i metodologię tworzenia Lokalnego Koszyka Usług.

Zaprezentowane zostały również cele i korzyści współpracy w ramach projektu, które pozwolą przede wszystkim wzmocnić i skoordynować działania w zakresie udzielania skutecznego wsparcia osobom i rodzinom.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej