Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół KooperacyjnyData dodania: 27 września 2019

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie, wynikającego z woli współpracy, lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Liderem Partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Spotkanie otwarte zostało przez Pana Konrada Pokorę – Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz wicedyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pana Roberta Przybyłka. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Joanna Ubych, Pan Krzysztof Smug, Pani Małgorzata Marzec oraz zaproszeni do współpracy partnerzy dobrani z punktu widzenia zakwalifikowanych do projektu rodzin.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez każdego z kooperantów uprawnienia, zasoby i możliwości do zaangażowania się w Partnerskim Zespole Kooperacyjnym. Kooperanci oficjalnie złożyli podpisy na Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej