Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Spotkanie edukacyjne – Kooperacje 3DData dodania: 04 czerwca 2019

Dnia 03 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się organizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi spotkanie edukacyjne w ramach pilotażu projektu Kooperacje 3D, którego MOPS COS jest liderem. Celem spotkania było przedstawienie założeń modelu kooperacji oraz prezentacja korzyści stosowania zaproponowanych rozwiązań. Spotkanie poprowadzili przedstawiali RCPS w osobie eksperta – Pani Joanny Ubych oraz animatora Pana Krzysztofa Smuga. Prowadzenie spotkania w formule warsztatowej pozwoliło na aktywny udział zaproszonych gości w dyskusji z udziałem ekspertów oraz było okazją do nawiązania współpracy z animatorami wspierającymi powstawanie partnerstw.

Kategorie

Dowiedz się więcej